Covid-19: Info & FAQ Lees meer

Incasso Keurmerk NVI

nvi-logo.png

Hoist Finance AB (Hoist), Amsterdam is lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). De NVI is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. Leden van NVI worden tweejaarlijks geaudit door een onafhankelijke Keurmerkinstituut. Wij zijn voor het laatst incasso keurmerk gecertificeerd op 18 juli 2018. Hoist werkt volgens de gedragscode van de NVI.  Wij incasseren ook op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Dit betekent onder andere dat wij:

  • geen onnodige kosten maken;
  • de wet en regelgeving juist hanteren, wij passen de WIK (wet incassokosten) correct toe;
  • ervoor zorgen dat onze dienstverlening oplossingsgericht is.

Graag verwijzen wij u naar de website van de NVI of het incassokeurmerk voor meer informatie.

www.incasso-keurmerk.nl en www.nvio.nl

Klacht

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door Hoist, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut KIGID (http://www.kigid.nl/een-klacht-indienen), dat de klachten afhandelt over de leden van de NVI. Informeer vooraf eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen.