Klachtenafhandeling

Hoist Finance hecht veel waarde aan het snel en correct afhandelen van mogelijke klachten over de dienstverlening van Hoist Finance.

U kunt uw klacht op de volgende wijze aan ons kenbaar maken:

Per post:
Hoist Finance
Postbus 70150
1007 KD Amsterdam

Per e-mail:
KlachtenNL@hoistfinance.com

Wat u van ons kunt verwachten?

Na ontvangst van uw klacht stuurt Hoist Finance u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Er wordt door ons beoordeeld of een klacht gegrond dan wel ongegrond is. Dit gebeurt binnen een termijn van 14 dagen. Als deze termijn niet haalbaar is, berichten wij u hier over.

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door Hoist Finance, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut KIGID (http://www.kigid.nl/een-klacht-indienen), dat de klachten afhandelt over de leden van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso Ondernemingen). Informeer vooraf eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen.

Oeps.. deze browser wordt niet ondersteund