Hållbarhet

För att läsa om vår hållbarhetsstrategi, -arbete och -rapportering, vänligen se vår årsredovisning 2019.

Mer omfattande information kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida inom kort.

Om du har frågor, tveka inte på att höra av dig till Hoist Finance hållbarhetschef, Camilla Backström, på camilla.backstrom@hoistfinance.com.

Jag är stolt över att vi på Hoist Finance prioriterar våra kunder och personal och därmed har dem som styrande av vår hållbarhetsstrategi. Det är i området social hållbarhet där Hoist Finance har störst möjlighet att påverka och bidra till en positiv utveckling hos både individer och samhället i stort.

Camilla Backström Head of Sustainability