Klachtenafhandeling

Hoist Finance hecht veel waarde aan het snel en correct afhandelen van mogelijke klachten over de dienstverlening van Hoist Finance.

U kunt uw klacht op de volgende wijze aan ons kenbaar maken:

Per post:
Hoist Finance
Postbus 70150
1007 KD Amsterdam

Per e-mail:
KlachtenNL@hoistfinance.com

Wat u van ons kunt verwachten?

Na ontvangst van uw klacht stuurt Hoist Finance u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Er wordt door ons beoordeeld of een klacht gegrond dan wel ongegrond is. Dit gebeurt binnen een termijn van 14 dagen. Als deze termijn niet haalbaar is, berichten wij u hier over.

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door Hoist Finance, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut KIGID (http://www.kigid.nl/een-klacht-indienen), dat de klachten afhandelt over de leden van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso Ondernemingen). Informeer vooraf eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen.

Of gaat uw klacht over de registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)? 

Hoist Finance mag alleen in zeer bijzondere gevallen een BKR registratie wijzigen.

Denk hierbij aan het verwijderen of aanpassen van uw registratie.

De bijzondere gevallen zijn de volgende: 

a Wanneer de registratie onterecht is;

b Wanneer een rechter of de geschillencommissie de opdracht geeft;

c Op basis van een belangenafweging. Wat is een belangenafweging?

Belangenafweging

Iedere kredietverstrekker die gegevens in het informatiesysteem van het BKR vastlegt, mag een belangenafweging doen. Hierbij kijken we of de registratie in uw situatie nog terecht is. Alle kredietverstrekkers doen dit volgens de richtlijnen van het BKR. Die kunt u hier vinden:  

https://www.bkr.nl/media/1202/handreikingbelangafweging.pdf        

Bij de belangenafweging kunnen de volgende omstandigheden een rol spelen:

De omvang van uw schuld en/of de achterstand;

Of een eventuele betaalregeling goed is nagekomen;

De reden voor het ontstaan en voortbestaan van de achterstand en de mate van verwijtbaarheid;

De huidige financiële situatie (waaronder uw inkomen) en als deze stabiel is, hoe lang al;

Of u andere schulden heeft;

Of er sprake is geweest van ernstige (al dan niet structurele) wanbetaling;

De omstandigheid dat de lening niet kan wachten tot de vijfjaarstermijn is verstreken;

Het verstrijken van de tijd sinds het inlossen van de schuld;     

Of u nog andere negatieve registraties heeft.     

Als u het niet eens bent met onze afwijzing op basis van een belangenafweging? 

1. Dan kunt u terecht bij het Kifid. U kunt uw klacht online indienen via Mijn Kifid. U maakt eerst uw persoonlijke account aan. Daarna kunt u uw klacht indienen via het online klachtenformulier.

2. U kunt uw klacht ook direct voorleggen aan de rechter.

 

 

 

 

 

 

Oeps.. deze browser wordt niet ondersteund